Czwartek – 28.09, 19:00, Kino Nowe Horyzonty

„Ilha” (po portugalsku: wyspa) to charakterystyczny dla Porto typ robotniczej zabudowy mieszkaniowej mającej swoje początki w XVIII wieku – gęsta sieć wąskich domów, w których podwórzach lokalizowano niewielkie mieszkania na wynajem.

 

W XX wieku coraz bardziej przeludnione, dziko rozbudowywane i niebezpieczne „ilhas” stały się dla miasta realnym problem – i dlatego od lat 40. ubiegłego wieku, sukcesywnie je wyburzano, a ich mieszkańców lokowano w nowych osiedlach komunalnych. Wiele wysp uratowało się przed zrównaniem przez buldożery, a dziś zaczynają być traktowane przez architektów i planistów nie jako błąd w sztuce, ale model, na którym można i warto się wzorować.

Film dokumentuje trzyletni proces rewitalizacji jednego z takich właśnie zachowanych osiedli: ilha da Bela Vista. Rui Gonçalves Rufino rozmawia z jej mieszkańcami, którzy opowiadają o blaskach i cieniach mieszkania „na wyspie”, ale i o wieloletnich, formalnych i podejmowanych na własną rękę, próbach poprawienia panujących na niej warunków bytowych. Śledzi też z kamerą projektantów, socjologów i badaczy innych specjalizacji, których zadaniem jest przeobrażenie obszaru z poszanowaniem zdania jego rodzimej ludności. Poznając ją lepiej, dochodzą do wniosku, że od tej i innych wysp współczesne miasta mogą się wiele nauczyć – i planują interwencję, która udowodni, że niedoskonałości „ilhas” stanowią ich największe atuty.

Po filmie odbędzie się dyskusja

Nie-koszmar partycypacji. O rozważnym włączaniu w procesy odnowy miast

z udziałem Barbary Audyckiej i Iwo Borkowicza

moderowana przez  Ewę Zielińską